Wykonawstwo

Wykonawstwo

Firma SSBUD zajmuje się również robotami budowlanymi. W zależności od zawartej umowy realizowane prace pozwalają doprowadzić budowę do stanu surowego lub też całkowicie ukończyć obiekt budowlany.

Powierzone nam zlecenia prac budowlanych wykonujemy zgodnie z ustalonymi terminami. Ścisła współpraca oraz pełna dyspozycyjność pozwalają nam szybko i adekwatnie do potrzeb reagować na każdą zmianę w projekcie.

Prace wykończeniowe

Nasza firma oferuje również wykonanie prac wykończeniowych. Dzięki temu mamy bezpośredni wpływ na realizację projektu. Zapewnia to uzyskanie efektu jak najbliższego prezentowanej klientowi wizualizacji.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie obsługi zarówno małych, jak i dużych obiektów budowlanych, o przeznaczeniu mieszkaniowym i przemysłowym. Pełniąc funkcje kierownika budowy czy inspektora nadzoru budowlanego do swojej pracy podchodzimy odpowiedzialnie oraz z pełnym zaangażowaniem. Przestrzegamy zawsze przepisów prawa budowlanego. Nasza oferta obejmuje obsługę:

  • jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
  • wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
  • budynków i budowli przemysłowych,
  • obiektów sportowych,
  • budowli drogowych,
  • obiektów mostowych,
  • budowli instalacyjnych.

Partnerzy